Hello, we’re Ballet Cymru. Our new website is currently being re-designed and built. If you need to get in touch, you can call us on 01633 892927 or alternatively you can drop us an email:

General enquiries & the latest tour dates: jennyisaacs@welshballet.co.uk

Education & Workshops enquiries: mandevsokhi@welshballet.co.uk

Riverfront Summer Dance: amydoughty@welshballet.co.uk

Charity no. 1000855

Helô, Ballet Cymru sydd yma. Ar hyn o bryd mae ein gwefan newydd yn cael ei ailgynllunio a’i lunio. Os oes arnoch angen cysylltu â ni, gallwch roi caniad i ni ar 01633 892927 neu anfon ebost atom:

Ymholiadau cyffredinol a’r dyddiadau teithio diweddaraf: jennyisaacs@welshballet.co.uk

Ymholiadau ynghylch Addysg a Gweithdai: mandevsokhi@welshballet.co.uk

Dawns Haf Glan yr Afon: amydoughty@welshballet.co.uk

Elusen rhif. 1000855